Lessen

 

 

Waarom wil je klarinet leren spelen

Er is wetenschappelijk aangetoond dat muziek belangrijk is voor de ontwikkeling van de intelligentie, motoriek en sociale vaardigheden van kinderen.

De ervaring heeft mij geleerd dat het ook voor volwassenen goed is om een muziekinstrument te bespelen. De hersenen worden geactiveerd om veel dingen tegelijk te doen. Muziek houdt je jong.

 

Maar, dat is natuurlijk niet waarom je klarinetles wil. De klarinet heeft een mooie klank en het is fijn om op een inspannende manier ontspannen bezig te zijn met musiceren op een klarinet.

 

Aandachtspunten in de lessen

Bij de klarinetlessen wordt veel aandacht besteed aan ritmische vorming.

De cadans van muziek vind ik belangrijk. Om samenspel te bevorderen wordt al direct begonnen met het samen spelen met cd-begeleiding. Later wordt dit uitgebreid met duetten. Als 2 leerlingen samen les hebben bevordert dit het luisteren naar elkaar. Als een leerling individueel les heeft speel ik mee. 

 

De methodes die gebruikt worden zorgen ervoor dat het niveau geleidelijk omhoog gaat. Na een aantal jaren worden concerten en sonates (muziekstukken met een solo-instrument en pianobegeleiding) gespeeld. Ook hierin zit niveau-opbouw. Aan de muzikale uitvoering wordt veel aandacht geschonken. Verder wordt er aandacht geschonken aan klank, ademhaling en houding.